Het gebruik van het logo 

De hieronder beschreven richtlijnen voor het logo moeten te allen tijde worden nageleefd. Een consistent gebruik van het logo draagt bij aan een robuust merk.


Minimale grootte

De minimale grootte van het logo is vastgesteld op de leesbaarheid van de payoff ‘samen de zorg beter maken’ en die is vastgesteld op coprs 6.

Image

Witruimte rondom het logo

Om te voorkomen dat het beeld van het logo negatief wordt beïnvloed is er een minimale witruimte rondom het logo vastgesteld. Binnen dit gebied mogen geen andere vormen en/of teksten geplaatst worden.

Image

Kleurvariaties van het logo

Er zijn drie kleurvartiaties van het logo vastgesteld elke andere denkbare variatie is niet toegstaan.

Image
Image
Image